Bijzonderheden

Extra ondersteuning voor 50+ in regio Geldrop & Heeze

De gemeenten Geldrop-Mierlo én Heeze-Leende zijn een programma gestart ten behoeve van 45+ers woonachtig in hun gemeenten. Het betreft een zogenaamd "Nugger" traject, Wat houdt dat in?

Bent u werkzoekend, gemotiveerd, ouder dan 45 jaar, maar heeft u géén uitkering of ontbreekt het u aan ondersteuning in het vinden van werk, dan kunt u als inwoner van genoemde gemeenten gebruik maken van de expertise van De Mens Werkt Groep. Het aanbod is volledig gratis, maar vraagt wel om uw tijd én energie. Elk traject heeft een duur van 3 maanden. Aanmelden is eenvoudig; email uw contactgegevens naar: info@dmwgroep.nl . Heeft u vragen, dan kunt u bellen met Alexander Steegh 06-283.382.42

De Mens Werkt Groep is landelijk actief als 50+ arbeidsmarktspecialist. Wij zijn actief op het terrein van outplacement, re-integratie, 1ste en 2e spoor, tweede loopbaan-coaching en ontwikkelen tevens innovatieve programma's t.b.v. de 50+ doelgroep. 

Provincie Limburg omarmt 50+ arbeidsmarketing campagne

De Provincie Limburg heeft besloten om de 50+ arbeidsmarketing campagne "Maak een punt mét je leeftijd" te omarmen en in te zetten als middel om de Limburgse 50+ werkzoekenden te begeleiden bij hun zoektocht naar werk. Concreet wil dat zeggen dat de 33 gemeenten financieel, operationeel en communicatief worden ondersteund om hun langdurig werkzoekende 50+ers van dienst te zijn. De campagne wordt langdurig ingezet en is intensief qua karakter; daarmee wil de Provincie extra ondersteuning bieden om het nijpende probleem stevig aan te pakken. Niet alleen dus een signaal, maar een instrument om samen het verschil te gaan maken.

Samenwerking met CNW

Met trots en vol vertrouwen gaat De Mens Werkt Groep samenwerken met CNW. CNW is een volbloed loopbaanadvies organisatie met een Amsterdamse en Rotterdamse basis. Landelijk bieden zij diverse vormen van coaching, mobiliteitsprogramma's en outplacement.

Samen met de arbeidsmarketing benadering van DMW Groep, met een basis in de regio Eindhoven, ontstaat een breed portfolio aan elkaar versterkende diensten.

Na een lange periode van het uitwisselen van kennis, samenwerken op projecten, hebben wij besloten om intensief op te trekken. Opdrachtgevers bieden wij nu landelijk dekking voor vragen op het gebied van outplacement, coaching en arbeidsmarktvraagstukken. Het team van coaches, trainers en ondersteunende professionals groeit naar meer dan 40, waardoor per opdracht passende teams kunnen worden geformeerd.

Belangrijkste kenmerk van de samenwerking is de versnelling van innovatieve producten en diensten; zowel CNW als De Mens Werkt Groep hebben de gedrevenheid om maatschappelijke problemen die spelen in verschillende arbeidsmarktsectoren concreet op en aan te pakken. 

 

Bedrijven zoeken vaker personeel via Facebook

NU.nl mei 2016: Steeds meer bedrijven werven via Facebook. Dat is logisch als je je beseft hoe Facebook wordt gebruikt. Werkgevers zoeken collega's, mensen die zorgen voor ambitie, sfeer, actie, zeg maar leven in de brouwerij: op Facebook is dat te zien! De Mens Werkt Groep verzorgt voor alle deelnemers in outplacementtrajecten én bij de arbeidsmarktcampagne voor 50+ voor social media trainingen. Niet alleen Facebook overigens, ook twitter en linkedIn. 

Wil je meer lezen over het artikel: http://www.nu.nl/internet/4259312/bedrijven-zoeken-vaker-personeel-via-facebook.html 

Campagne website online

De verdere uitrol van de campagne "Maak een punt mét je leeftijd" wordt zichtbaar via de campagne website met dezelfde naam. In de afgelopen maanden zetten de 50+ deelnemers uit 15 gemeenten de schouders onder hun loopbaan. Meer informatie van dit programma is voortaan te vinden op: www.maakeenpuntmetjeleeftijd.nl 

Lancering Magazine

Eerste magazine van de 50+ arbeidsmarkt campagne "Maak een punt mét je leeftijd" is een feit. 12 deelnemers realiseren samen een mijlpaal. Het eerste exemplaar is uitgereikt door Frans, één van de deelnemers, voorafgaand aan de Eindhovense raadsvergadering. Wethouder Staf Depla nam het magazine in ontvangst en reageerde verrast op de hoge kwaliteit.

Personele Transitie Aspen Oss nieuwe verantwoordelijkheid

De Mens Werkt Groep is partner voor de personele transitie trajecten binnen de Aspen Oss organisatie. Aspen (actief in de farmacie) ontwikkelt zich positief, echter er zijn onderdelen die kampen met minder vraag. Doel is om betrokken medewerkers optimaal te faciliteren in hun interne en externe loopbaanveranderingen. DMW Groep is in een vroeg stadium betrokken en faciliteert op alle niveaus een succesvolle transitie. Een maatwerk programma, lokale huisvesting, coaching, training, scholing en jobhunting maken deel uit van de totale dienstverlening.

UITROL 50+ CAMPAGNE "Maak een punt mét je leeftiJd"

Gemeenten Eindhoven en Waalre pakken de draad op met de arbeidsmarktcampagne "Maak een punt mét je leeftijd". 50+ers krijgen extra ondersteuning in hun zoektocht naar werk! 

SLAGZIN OFFICIEEL GEREGISTREERD

Het Genootschap Voor Reclame houdt een slagzinnenregister bij, waarin de door GVR/Slagzinnencommissie erkende slagzinnen zijn geregistreerd. December 2015 is de 50+ arbeidsmarktcampagne officieel geregistreerd. "Maak een punt mét je leeftijd" heeft dus zelf het punt van erkenning bereikt. Goed nieuws om het jaar mee af te sluiten.

Maak een punt mét je leeftijd

Abeidsmarktcampagne Maak een punt mét je leeftijd gestart met Gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende & Cranendonck

De Lage Landen / DLL Eindhoven

2009 - 2015: Project & Interim Management bij interne veranderingsprocessen, outplacement en interne jobrotation. Coaching-on-the-job.

De Berkenschutse

De Berkenschutse richt zich op onderwijs aan kinderen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. De kennis en ervaring betreft vijf hoofdgebieden: epilepsie, langdurige ziekten, zeer moeilijk lerend, meervoudige handicap en autisme. Om scholing en arbeidsmarkt te verbinden voor deze doelgroep hebben wij een concept geïnplementeerd, waardoor kinderen in contact komen met het werken met professionele microscopen. Dit als opmaat voor het creëren van interesse in functies als Test & Quality Engineer.

ORPHIRO

Orphiro is een concept voor een hoogwaardige cq Brainportwaardige sociale werkplaats. Jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt, tussen de 17 en 27 jaar,  werken groepsgewijs aan het bouwen van een elektrische motorfiets en krijgen onderwijs aangeboden om in de automotive sector een loopbaan te starten.

Werken Bij Mij TV

TV & Video format op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie; directeuren, cq directeur-eigenaren vertellen op persoonlijke wijze wat hun organisatie doet, wat de ambitie is en waarom het aantrekkelijk is om daar te werken. 125 films geproduceerd.

Wartsila

Training en project management uitgevoerd op het gebied van outplacement

AGMI

Projectmanagement outplacement, herintreding en scholing

SHELL Nederland (Den Haag)

Training, Personal Branding, Solliciteren & Story Telling t.b.v. boventallige medewerkers

Organon (MSD), Oss

Project Management Outplacement boventallige medewerkers. Verantwoordelijk voor het Van-Werk-Naar-Werk traject, inclusief: Training. Executive Coaching. Teambuiding. Arbeidsmarktcommunicatie

PHILIPS NEDERLAND

Diverse Project Management activiteiten op het gebied van outplacement, jobcoaching, competentie-trainingen.

Nieuwste editie 50+ magazine groot succes

Zojuist (september 2016) is de nieuwste editie van het 50+ campagne magazine gelanceerd. Bij deze lancering was succes direct een feit. In een grote oplage weet De Mens Werkt Groep vele werkgevers te informeren over de kwaliteiten van de 50+ populatie. Bovendien hebben direct 4 deelnemers aan de campagne werk kunnen vinden en gaat een gelijk aantal binnenkort op sollicitatiegesprek. 

Dankzij inspirerende bijdragen van de Helmondse wethouder Van Bree, BlueGives Community en bovenal oud-voetbal international John de Wolf is deze editie een pareltje geworden. 

Extra ondersteuning voor 50+ in regio Geldrop & Heeze

De Gemeente Geldrop-Mierlo en de Gemeente Heeze-Leende bieden  -in samenwerking met DMW Groep-  de mogelijkheid aan 45+ers om extra ondersteuning te krijgen bij het vinden van betaald werk. Her betreft een zogenaamd "Nugger-traject". Wat houdt het in?

Bent u werkzoekend, gemotiveerd, ouder dan 45 jaar, woonachtig in genoemde gemeenten, maar heeft u geen uitkering of krijgt u geen ondersteuning vanuit een werkgever, dan heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan dit programma. Het programma duurt 3 maanden, omvat diverse gesprekken en u krijgt uw eigen webpagina en andere middelen ter ondersteuning van de zoektocht naar werk.

Geïnteresseerd? Zijn er vragen? Aanmelden? De volgende stap ligt bij u: email uw contactgegevens naar: info@dmwgroep.nl