Deelnemers

Wij zijn een arbeidsmarketing bureau. Wij hanteren marketingprincipes om jou te begeleiden naar een volgende stap in je loopbaan. Je bent in de situatie dat je al lang werk zoekt. Of je hebt net gehoord of besloten dat je weg gaat bij je huidige werkgever. Een derde mogelijkheid is dat je wilt blijven werken bij je huidige werkgever, maar je zit -gevoelsmatig- op de verkeerde plek. Dat zijn de drie redenen om met ons in contact te komen.

In contact komen met ons betekent aan ons de vraag stellen “Wat zou een goede volgende baan of functie zijn?” aangevuld met de vraag “Hoe kom ik aan mijn volgende, passende baan of functie?”. Maar ook andere vragen die te maken hebben met sturing geven aan je loopbaan, of grip krijgen op je carrière kunnen aan ons worden voorgelegd.

In ieder geval willen wij die volgende stap concreet maken. Dat mag je van ons verwachten.

Drie wegen leiden tot dat doel, te weten: